Çevik bir müəssisəyə çevrilin

ERP proqram təminatı ilə müəssisənizin çevikliyini və görünüşünü artırmaq mümkündür

Dinamizm və yüksək rəqabət istehsal sektorunun əlamətdar xüsusiyyətləridir. Ona görə bu sənayedəki şirkətlərin ERP proqram təminatı daxil olmaqla inteqrasiya edilmiş biznes həllərinə sahib olmaqları, effektivliyi artırmaqları, xərcləri azaltmaqları, satışları artırmaqları və strateji qəraların qəbul edilməsi ilə bağlı məlumat verməkləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. İstehsalçı şirkətlər bazar qüvvələrində və tələbdəki gözlənilməz dəyişikliklərə tez cavab verməyi bacarmalıdırlar.

Bazarda sağ qalmaq üçün istehsalçılar minimum keyfiyyət və istehsal itkisi ilə birlikdə qısa müddətdə istehsal gedişatını dəyişə bilməlidirlər. ERP texnologiyası təkmilləşdirilmiş məlumat görünüşü üçün əməliyyatlar, hesabatlılıq, monitorinq, satışlar, maliyyə və mühasibat uçotu daxil olmaqla biznesin əsas aspektlərini birləşdirməklə əməliyyatların problemsiz axınını təmin edir.

Vahid məlumat bazasının istifadəsi vaxtında istehsalın və yüngül istehsal imkanlarının qəbul edilməsi vasitəsilə biznes çevikliyinin inkişaf etdirilməsinə kömək edir. ERP proqram təminatını istifadə etməklə biznesin çevikliyini və görünümünü inkişaf etdirməyin əsas yolları aşağıda qeyd olunmuşdur.

Çevik istehsal qrafiki

Çevik bir istehsalçı bazar tələbini qarşılamaq üçün məhsullar və istehsal müddəti arasında sürətli şəkildə dəyişiklik edə bilmək bacarıqları ilə tanınır. ERP proqram təminatı istehsalçı şirkətlərin gözlənilməz sifarişlərin öhdəsindən gəlmələri üçün planlaşdırma üsulları ilə təmin edir. Planlaşdırma üsullarının əsas xüsusiyyətlərinə istehsal həcminin planlaşdırılması, maddi tələblərin planlaşdırılması (MRP) və sifarişlərin idarə edilməsi daxildir.

Bazar şərtlərinə sürətli cavab

ERP proqram təminatı daha yaxşı qiymətləndirməyə, planlaşdırmağa və bazar şərtlərinə uyğunlaşmağa kömək edən operativ məlumatlar ilə istehsalçı şirkətləri təmin edir. Qərar qəbul edənlər müştərilərin satınalma tendensiyaları və bazar tələbatının dərin bir şəkildə anlaşılmasına kömək etmək üçün müntəzəm sistemin hazırladığı hesabatlarla qərar qəbul edirlər. Təkmilləşdirilmiş məlumatların görünməsi də mənfəətə mənfi təsir göstərə biləcək proqnozlaşdırma səhvlərinin azaldılmasında vacibdir. Əlavə olaraq, bir müəssisənin satış hesabatları da daxil olmaqla əsas fəaliyyət göstəricilərinə (KPİ) keçid edə bilmək qabiliyyəti müəyyən məqsədləri yerinə yetirərkən və lazımi daxili tədbirləri tətbiq edərkən daimiliyi qorumaq üçün vacibdir. Nəhayət, bu da bir firmanın gündəlik əməliyyatlarını optimallaşdırmasına kömək edir.İstehsal imkanlarını avtomatlaşdırma

ERP proqram təminatı insan müdaxiləsini tələb etməyən funksiyaların və proseslərin avtomatlaşdırılmasında önəmlidir. Əl ilə izləmənin istifadəsi işin və səhvlərin təkrarlanmasına meyilli olduğu üçün istehsal prosesində çevikliyə mane ola bilər. İstehsalçı şirkətlər ERP proqram təminatı ilə məhdud insan qaynaqlarını innovasiya, məhsul dizaynı və satışlar kimi kritik fəaliyyətlər üçün istifadə edə bilərlər.

Müştəri məmnuniyyətinin artırılması

Dəqiq məhsul planlaşdırması, səmərəliləşdirilmiş proses qrafiki, yaxşı koordinasiya edilmiş paylama kanalları və inventar üzərində təkmilləşdirilmiş nəzarət istehsalçılar tərəfindən məhsulun zamanında çatdırılmasını təmin etməkdə mühüm rol oynayır, bu da fəaliyyətin ölçülməsi üçün əhəmiyyətli ölçüdür. Məhsulların müştərilərə vaxtında çatdırılması müştəri məmnuniyyətini möhkəmləndirmək üçün vacibdir. ERP proqram təminatı qərar qəbul edən işçiləri istənilən vaxtda inventar səviyyəsinin real görünüşünü sərgiləyən operativ məlumatlarla təmin edir.

ERP-nin özəlləşdirməyə töhfəsi  

Çox kiçik və orta ölçülü firmalar xüsusi məhsullar və qısa istehsal müddətləri ilə bir çox müştərilərin tələblərini yerinə yetirməkdə çeviklik üçün çalışırlar. ERP proqram təminatı istehsal prosesinin optimallaşdırılması və yaxından izlənilməsi vasitəsilə məhsulun özəlləşdirilməsinə kömək edir. Müdaxilə edilə bilməyən prosesin hər hansı komponenti ehtiyac yarandıqda xüsusi hazır məhsul yaratmaq üçün əvəz edilə bilər.

ERPGO-nun ERP sistemi istehsal planlamasını təkmilləşdirmək və çeviklik üçün avtomatlaşdırmanı təmin etmək üçün həm kiçik, həm də orta ölçülü istehsalçılar tərəfindən istifadə edilə bilər. Çeviklik sürətlə dəyişən bazarda sağ qalmaq üçün vacib olan istehsalçıya rəqabət üstünlükləri təmin edir.