Odoo 12 Məhsulun anbara daxil edilmədən müştəriyə çatdırılması (video)

 
 

Odoo Məhsulun anbara daxil edilmədən müştəriyə çatdırılması (video)

 

- müştəridən sifarişin alınması

- podratçıya tələbin yaranması

- məhsulun podratçıdan müştəriyə çatdırılması