Odoo 13 Purchase Tender- Alış Tenderi

 
 

Odoo 13 Purchase Tender - Alış Tenderi (video) 

 

-  Müştərilərdən sifarişin gəlməsi

-  Bu sifarişin əsasında tenderin yaradılması

-  Tenderin bitməsi ilə digər bütün alış təkliflərinin avtomatik ləğv     olması