Odoo 13 Time off - İşçilərin məzuniyyətlərinin idarə olunması (video)

 
 

Odoo 13 Time off - İşçilərin məzuniyyətlərinin idarə olunması (video)

 

- Məzuniyyətlərin müddətinin müəyyənləşdirilməsi

- İşçinin məzuniyyət istəyini göndərməsi

- İstəyin rəhbər tərəfindən qəbul edilməsi