Uğura gedən yol

Uğura gedən yol


Niyə ERP Proqram Təminatının Yeni Tətbiqləri Müvəffəqiyyətsizliyə Uğrayır


Hər hansı proqram təminatı həllinin quraşdırılması asan məsələ deyil. ERP sisteminin mürəkkəb platform olduğunu nəzərə alsaq, əngəlsiz keçid prosesini təmin etmək üçün mümkün olan hər bir addımın atılması vacibdir.

Beləliklə, tətbiqləri müvəffəqiyyətsizliyə uğradan əsas səbəblər hansılardır və bu kimi məsələlərin qarşısını almaq üçün hansı işlər görülə bilər?

Öhdəliyin olmaması

Ən geniş yayılmış səbəblərdən biri rəhbər işçilərin və yüksək vəzifəli idarəçilərin sistemin yerləşdirilməsi zamanı yaxından iştirak etməmələri və komandalarını buna müvafiq şəkildə hazırlamamalarıdır. Bu sonradan gündəlik istifadəçilərin sistemin tam potensialına nail olmaq üçün əziyyət çəkmələrinə gətirib çıxarır. Bu uğursuzluq sistemin dizaynı haqqında qərarların alınmasında və sistemin işə salınmasında ciddi gecikmələrə, eləcə də birbaşa olaraq işin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vaxtlarda gecikmələrə səbəb ola bilər.

Real olmayan nəticələr üzərində razılaşmaq

Görüləcək işlər üzrə real olmayan qrafikin razılaşdırılması layihə üçün erkən ölüm hökmünün verilməsi kimidir. Layihənin əhatə dairəsinin qeyri-dəqiq və test elementlərinin uğursuz olması, yaxud işin təhvil verilməsində tələskən olmaq da buna səbəb ola bilər. Bu, artan büdcəyə, məhsulun keyfiyyətinin azalmasına və ya gecikmələrə gətirib çıxara bilər – bu da öz növbəsində istənilən ERP sisteminin tətbiqinə mənfi təsir göstərə bilər və yüksək effektivliyə və ya ləğv etməyə səbəb ola bilər.

Məqsəd üçün “həddən artıq” uyğun olmaq

Yeni bir həll yolunu düşünüb tapmaq üçün ən böyük səhvlərdən biri proses səviyyəsində mövcud olan problemlərin həllindən daha çox mövcud sistemə xas olan problemlərin kor-koranə həll edilməsidir. Hər hansı bir sistemin xüsusiyyəti artıq iş yerində olan proqram təminatının və ya iş prosesinin təkmilləşdirilməsi və təkrarlanması məqsədi daşıyırsa – bir neçə ağac üçün meşəni qurban vermək, və real həllərdən daha çox texniki məsələləri həll edirsə, həmin sistem son məhsulun zəifləməsi üçün işləyəcək.

Beləliklə, ERP tətbiqlərində bu kimi problemlərdən necə yayınmaq olar?

Qarşılıqlı asılılıq prinsipinin tətbiqi

Qrupların layihənin ilkin kəşfiyyat dövründən başlayaraq inkişaf, sınaq və yekun təhvil vermə müddətinə qədər quraşdırılma prosesini davamlı qiymətləndirmələri əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. ERP prosesindəki hər addımı izləmək real deyil, lakin davamlı yoxlamalar müştəri perspektivindən son məhsulla olan tanışlığı artıracaq və müştəridə ona qarşı inam yaradacaq. Bu layihənin təhvil verilməsi zamanı da dayandırılmamalı, əksinə rəy toplamaq və sistemi təkmilləşdirmək üçün müntəzəm yoxlamalar aparılmalıdır. Bu, sistem tərtibatçısına əlavə dəyərin və müştərini proqram təminatı ilə məşğul olmasının, eləcə də iş mühitində lazımi funksiyaların təmin edilməsində kömək edə bilər.

Öyrənmə və tədqiqata vaxt ayırmaq

İlkin kəşf dövründən başlayaraq, həyata keçirmə prosesi orijinal sistemin dizaynını emal etmək əvəzinə biznesin ehtiyac və ya çətinlikləri ilə idarə olunmalıdır. Tapşırığın planlaşdırılması və mövcud proseslərə təkmilləşdirmələrin təklif olunmasından sonra bu tələblərin hansı şəkildə qarşılandığı və ya yerinə yetirilmədiyini dəqiq olaraq görmək üçün orijinal sistem normativlər çərçivəsində təhlil olunmalıdır. Hazırkı sistemdən çox istifadə edənlər ilə yaxından əməkdaşlıq etmək və onlardan resurs kimi - yalnız qəbul testi üçün deyil, funksionallıqla əlaqədar əsas rəylərin təmin olunmasında, istifadə etmək vacibdir. Layihənin inkişafına xidmət edən rəyləri təmin edə biləcək rabitə kanalını yaratmaq və saxlamaq da eyni dərəcədə əhəmiyyət daşıyır.